Marta Zawadzka

Tancerka, choreograf, pedagog, teoretyk tańca. Absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu i Instruktorskiego Kursu Kwalifikacyjnego w dziedzinie tańca współczesnego przy Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu (pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Centrum Animacji Kultury), które ukończyła z wyróżnieniem. Pierwsze kroki jako tancerka stawiała w Teatrze Tańca AKRO w Młodzieżowym Domu Kultury w Toruniu, późŸniej – również jako choreograf – w Grupie Tańca Współczesnego ZA KULISAMI, z którą stworzyła dwie choreografie prezentowane m.in. w Koninie i podczas Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca w Lublinie. Laureatka pierwszej nagrody na XII Międzynarodowych Prezentacjach Współczesnych Form Tanecznych w Kaliszu za spektakl Wycinanka, zrealizowany wspólnie z Kamilą Jankowską i Kamilą Jezierską w 2004 r. Spektakl ten był prezentowany i nagradzany na wielu festiwalach w kraju i za granicą (m.in. w Warszawie, Bytomiu, Gdańsku, Bremie). Stypendystka Prezydenta Miasta Torunia – dzięki stypendium twórczemu na I półrocze 2006 r. zrealizowała spektakl solowy pt. Introrsum. W ramach Stypendium Artystycznego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Teatrem SOMA zrealizowała spektakl 1023 kJ – premiera odbyła się podczas festiwalu Kalejdoskop’2011 w Białymstoku, prezentowany był m.in. na Alternatywnych Spotkaniach Teatralnych KLAMRA 2011. W roku 2013 współpracowała przy produkcji spektaklu Opera in vivo w choreografii Karoliny Garbacik, którego premiera odbyła się 6 kwietnia na Festiwalu Kalejdoskop’2013 w Białymstoku. Autorka ruchu scenicznego do spektaklu Siostry Parry w reżyserii Piotra Szalszy – pierwszej produkcji Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu (premiera: 13.06.2014 r.). W spektaklu pt. Ślub W. Gombrowicza, zrealizowanym przez Teatr Baj Pomorski w reżyserii Zbigniewa Lisowskiego tańczy rolę Demona (premiera 21.06.2015 r.). Prowadzi regularne zajęcia z tańca współczesnego, pracuje jako instruktor tańca współczesnego, przez 11 lat była wykładowcą Policealnego Studium Edukacji i Praktyk Teatralnych przy Teatrze Zaczarowany ŚŒwiat w Toruniu, obecnie współpracuje z katedrą kulturoznawstwa UMK w Toruniu. Prowadzi szereg zajęć i warsztatów z tańca współczesnego, plastyki ruchu, śœwiadomośœci ciała, współpracuje z wieloma placówkami kulturalno-edukacyjnymi i organizacjami pożytku publicznego. W 2013 roku koordynowała i prowadziła zajęcia w ramach projektu Instytutu Muzyki i Tańca pn. Myśl w ruchu, który realizowała z młodzieżą z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie w ramach tego samego programu koordynuje i prowadzi zajęcia w projekcie Teatru Baj Pomorski pn. Taniec w Teatrze – Teatr w Tańcu, realizowanym w toruńskich szkołach: SP nr 32, Gimnazjum nr 2 i III LO. Regularnie bierze udział w wielu warsztatach z tańca współczesnego u pedagogów polskich i zagranicznych, m.in. w coachingach organizowanych przez Stary Browar w Poznaniu (z Palle Dyrvall’em w 2007 r., Nigelem Charnockiem w 2008 r. i Michaelem Schumacherem w 2010 r.). We wrześniu 2014 r. brała udział w warsztatach mistrzowskich w Hucisku z fizycznego języka tańca zespołu Ultima Vez prowadzonych przez Manuela Rondę oraz z techniki GaGa i repertuaru Batsheva Dance Company, które poprowadził Idan Porges. Regularnie praktykuje jogę wg Iyengara. Absolwentka Podyplomowych Studiów Teorii Tańca na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie – dyplom z wyróżnieniem. Autorka Raportu o stanie tańca w Bydgoszczy, Toruniu i województwie kujawsko-pomorskim dla Instytutu Muzyki i Tańca na I Kongres Tańca w 2011 r. W latach 2013 i 2014 współredagowała gazetę festiwalową „Pulse Dance” podczas XI i XII Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Tańca Dancing Poznań. Członek zarządu Koła Naukowego Teorii Tańca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie oraz członek Polskiego Forum Choreologicznego.

Marta Zawadzka poprowadzi warsztaty z improwizacji kontaktowej we Wrześni.