Nauka w Przestrzeni

dr hab. inż. arch. R. Barek

Dr hab. inż. arch. R.Barek, adiunkt w Instytucie Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. W badaniach naukowych koncentruje się na przemianach i rozwoju małych miast, architekturze mieszkaniowej, cechach architektury wernakularnej i współcze¬snym zastosowaniu materiałów naturalnych w architekturze. Wraz ze stowarzyszeniem „Wędrowni Architekci” prowadził na Pomorzu warsztaty dotyczące budownictwa tradycyjnego. Autor licznych opracowań naukowych.

mgr inż. arch. Cezary Czemplik

Koordynator i pomysłodawca projektu w ramach Wydziału Architektury PP,  wiceprezes Stowarzyszenia Wędrowni Architekci. W ostatnich latach animator działań edukacji przestrzennej m.in.  Międzymoście 2009-2013,  zajęć pilotażowych opartych o program IARP -„Kształtowanie Przestrzeni”. Zawodowo zainteresowany poszukiwaniem naturalnych powiązań pomiędzy wszelkimi aspektami działań przestrzennych: od budownictwa tradycyjnego do pasywnego.

mgr Katarzyna Baranowska

Absolwentka prawa UAM, menadżer kultury. Ponad dekadę działa w branży architektonicznej prowadząc Fundację Twórców Architektury, organizację non - profit działającą na rzecz rozwoju polskiej architektury. Organizatorka licznych seminariów, konferencji, warsztatów, współorganizatorka m.in. kongresu Architektury Polskiej w Poznaniu w 2009 r, Warszawskich Rozmów Architektonicznych w Ambasadzie Niemiec w latach 2013-14.


W ramach działań projektu Nauka w Przestrzeni zostaną przeprowadzone warsztaty z projektowania integracyjnych przestrzeni placów zabaw oraz z malowania przystanków w Poznaniu.