Marta Zawadzka poprowadzi warsztaty z improwizacji kontaktowej!

Tancerka, choreograf, pedagog, teoretyk tańca. Absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu i Instruktorskiego Kursu Kwalifikacyjnego w dziedzinie tańca współczesnego przy Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu (pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Centrum Animacji Kultury), które ukończyła z wyróżnieniem.

Prowadzi regularne zajęcia z tańca współczesnego, pracuje jako instruktor tańca współczesnego, przez 11 lat była wykładowcą Policealnego Studium Edukacji i Praktyk Teatralnych przy Teatrze Zaczarowany ŚŒwiat w Toruniu, obecnie współpracuje z katedrą kulturoznawstwa UMK w Toruniu. Prowadzi szereg zajęć i warsztatów z tańca współczesnego, plastyki ruchu, śœwiadomośœci ciała, współpracuje z wieloma placówkami kulturalno-edukacyjnymi i organizacjami pożytku publicznego. W 2013 roku koordynowała i prowadziła zajęcia w ramach projektu Instytutu Muzyki i Tańca pn. Myśl w ruchu, który realizowała z młodzieżą z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie w ramach tego samego programu koordynuje i prowadzi zajęcia w projekcie Teatru Baj Pomorski pn. Taniec w Teatrze – Teatr w Tańcu, realizowanym w toruńskich szkołach: SP nr 32, Gimnazjum nr 2 i III LO.

Marta Zawadzka poprowadzi warsztaty z improwizacji ruchowej - kontaktowej we Wrześni oraz Nieborzynie.

Strona internetowa artystki: http://www.zawadzkataniec.art.pl/