Michał Bałdyga kuratorem wydarzenia finałowego Projektu 5 Zmysłow!

Michał Bałdyga wraz z wybranymi przez siebie artystami stworzy wydarzenie finałowe wieńczące cykl warsztatów i innych wydarzeń, które odbędą się podczas tegorocznej edycji Projektu 5 Zmysłów. Artysta poprowadzi także warsztaty parateatralne, których efekt będzie można zobaczyć podczas wydarzenia finałowego w Poznaniu.

Urodzony w 1980 roku w Warszawie Michał Bałdyga ukończył szkołę średnią w Pracowni Wystawiennictwa Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku-Białej następnie podjął studia na kierunku edukacji artystycznej w Cieszyńskiej filii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Po 3 latach przenióśł się do Poznania gdzie na Uniwersytecie Artystycznym ukończył Edukację Artystyczną oraz Grafikę w 2010 roku. W roku 2015 Michał Bałdyga obronił doktorat na tej samej uczelni artystycznej. Zajmuje się: rzeźbą, performance, malarstwem, projektowaniem graficznym. W jego pracach zacierają się granice między realnym, a symbolicznym działaniem. Pierwszym etapem jego twórczości była cielesność i jej asymetria, której źródła poszukiwał w swoim życiu, przeszłości i teraźniejszości. Tworzył przy tym własny rodzaj sztuki walki, walki z prozaicznymi barierami, które życie stawia człowiekowi. Rytualna walka i zwycięstwo pokazuje możliwość budowania własnego poczucia wartości poprzez tworzenie rytuału życia.

Bałdyga czerpiąc inspirację z własnych doświadczeń bada stosunek swojej osoby, do zdarzeń wokół, oraz do samego siebie, do problemów barier fizycznych, psychicznych i mentalnych życia. Pracując ze swoją przeszłością, z pamięcią wydarzeniową, tworzy terapeutyczną przestrzeń swojego rozwoju. Pamięć  w jego pracach jest nie tylko inspiracją, ale przede wszystkim jest tworzywem, staje się istotną treścią. W procesie twórczym artysta szuka odpowiedzi na pytanie o stosunek przeszłości do przyszłości. Jego biografia, jego przeszłość i jej pamięć, są częścią tych prac. Bałdyga korzysta ze szczególnych doświadczeń zapisanych w pamięci dając świadectwo indywidualnego przejawiania się w tym świecie. Tworzy swego rodzaju autoportret pamięci.

Michał Bałdyga jest twórcą kampanii artystyczno-społecznej „Wszyscy jesteśmy Superbohaterami”, której celem jest zmiana wizerunku osób niepełnosprawnych oraz zwrócenie uwagi na ich codzienne pokonywanie granic i przeszkód w realizowaniu swoich ambicji, celów i marzeń.

Strona internetowa projektu: http://my-superbohaterowie.eu/